AcasăOrganizareActivitățiInformații utileServicii onlineAnunțuriCariereHartă SiteChestionarContact
Anunțuri > Comunicate de presă > Comunicat de presă - "Luna curățeniei"
NewsRSS Comunicate de presa

Comunicat de presă - "Luna curățeniei"

17.03.2014
Având în vedere bunele raporturi dintre Unitatea Administrativ Teritorială – Judeţul Gorj şi autorităţile administraţiei publice locale de pe raza judeţului, Consiliul Județean Gorj  ia în considerare, cu maximă prioritate, dispunerea de către fiecare unitate administrativ-teritorială în parte, a măsurilor necesare asigurării curăţeniei la nivelul localităţilor gestionate administrativ şi financiar.
 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
17.03.2014


COMUNICAT DE PRESĂ

 
 
”LUNA CURĂȚENIEI”
 
 
 
     Având în vedere bunele raporturi dintre Unitatea Administrativ Teritorială – Judeţul Gorj şi autorităţile administraţiei publice locale de pe raza judeţului, Consiliul Județean Gorj  ia în considerare, cu maximă prioritate, dispunerea de către fiecare unitate administrativ-teritorială în parte, a măsurilor necesare asigurării curăţeniei la nivelul localităţilor gestionate administrativ şi financiar.
     În conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 515/2002, consiliile locale şi primarii răspund de organizarea, conducerea, îndrumarea, coordonarea şi controlul întregii activităţi de gospodărire şi înfrumuseţare a localităţilor, de păstrarea ordinii şi curăţeniei în oraşe şi comune.
     Astfel, pentru evitarea fenomenului de inundaţii, stagnarea apelor(băltire), care au drept consecinţe distrugerea terenurilor agricole pe care au fost realizate însămânţări în toamna anului 2013 şi urmează să fie realizate şi în primăvara acestui an, precum şi evitarea distrugerii drumurilor publice, prioritatea autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, a agenţilor economici şi a cetăţenilor trebuie să fie asigurarea unui climat de ordine şi curăţenie, pentru buna gospodărire a localităţilor.
     Referitor la  îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, consiliile locale şi primarii vor adopta şi vor dispune măsurile ce se impun pentru participarea cetăţenilor, a instituţiilor publice şi agenţilor economici, cu sau fără personalitate juridică, la realizarea acţiunilor de realizare şi păstrare a curăţeniei în interiorul localităţilor şi în afara acestora, la efectuarea la timp a activităţilor gospodăreşti.
 
Consiliile locale şi primarii au obligaţia să asigure, în condiţiile legii:
1. curăţenia străzilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice, colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi stradale, sortarea şi valorificarea resurselor materiale refolosibile;
2. repararea şi întreţinerea străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, podeţelor, curăţarea şi amenajarea şanţurilor, modernizarea drumurilor existente şi realizarea unor drumuri comunale noi;
3. întreţinerea în bună stare a construcţiilor existente, repararea şi zugrăvirea periodică a acestora;
4. organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea localităţilor;
5. curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor;
6. prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de apă, prin  interzicerea depozitării  necontrolate  a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni;
7. respectarea strictă a normelor igienico-sanitare în pieţele agroalimentare, în târguri şi oboare;
8. păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico sanitare în săli de sport, stadioane şi în celelalte unităţi de cultură şi sport aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea consiliului local;
9. măsuri corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului;
10. realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport şi prelucrare a deşeurilor şi gunoaielor, amenajarea unor locuri speciale de depozitare în fiecare localitate;
11. măsurile necesare pentru protecţia sănătăţii publice, cu sprijinul şi sub supravegherea organelor de specialitate ale statului;
12. respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism aprobate, precum şi a normelor privind executarea construcţiilor;
13. finalizarea construcţiilor începute;
14. amenajarea, potrivit planului urbanistic general, şi întreţinerea spaţiilor verzi, a parcurilor, grădinilor publice, a terenurilor de sport şi de joaca pentru copii, a celorlalte locuri publice de agrement;
15. repararea, întreţinerea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei;
16. buna organizare şi funcţionare a transportului în comun, păstrarea curăţeniei şi aspectului corespunzător al vehiculelor, întărirea ordinii şi disciplinei;
17. păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea, în condiţiile legii, a monumentelor de pe teritoriul comunei sau oraşului.
 
          Instituţiilor publice, agenţilor economici şi celorlalte persoane juridice le revin urmatoarele responsabilităţi:
1. să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a parţii carosabile a străzii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc potrivit normelor stabilite de consiliile locale;
2. să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile;
3. să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice forma, prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare;
4. să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces;
5. să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea,  prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;
6. să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora;
7. să respecte măsurile stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localităţi;
8. să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice.
 
Cetăţenilor le revin următoarele responsabilităţi:
1. menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabila a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;
2. curăţarea şi întreţinerea şanţurilor, rigolelor şi podeţelor aferente proprietăţii;
3. păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurile publice;
4. depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate de autorităţile administraţiei publice locale;
5. curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice;
6. întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora;
7. curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;
8. finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primării, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea;
9. repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;
10. respectarea măsurilor stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi a curăţeniei în localităţi.
 
     U.A.T. - Judeţul Gorj, reprezentată prin Consiliul Judeţean Gorj, va acorda asistenţă tehnică, sprijin şi îndrumare autorităţilor administraţiei publice locale în îndeplinirea măsurilor  întreprinse de autorităţilor locale, acolo unde se va solicita acest lucru.      
 
 
 
BIROUL DE PRESĂ
     
 
Locations of visitors to this page

Powered by Kentico CMS

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© 2009-2016 Consiliul Județean Gorj
Toate drepturile rezervate.

Free counters!