AcasăOrganizareActivitățiInformații utileServicii onlineAnunțuriCariereHartă SiteChestionarContact
Anunțuri > Comunicate de presă > Informare privind stadiul lucrarilor de investitii
NewsRSS Comunicate de presa

Informare privind stadiul lucrarilor de investitii

19.10.2016
Informare privind stadiul lucrarilor de investitii si reparatii curente in domeniul sanatatii pentru Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu si Spitalul de Pneumoftiziologie ''Tudor Vladimirescu'', Runcu.
 
CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
19.10.2016
 
INFORMARE PRIVIND STADIUL LUCRĂRILOR DE INVESTIȚII
ȘI REPARAȚII CURENTE  ÎN DOMENIUL SĂNĂTATE
 
 
 1. SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU-JIU

 1.  Sistem de încălzire  la secţia Dermato - venerice din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, locaţia str. A.I.Cuza
Pentru realizarea obiectivului, a fost încheiat contractul de lucrări (proiectare și execuție) nr.7431/10.06.2016, în valoare de 195.066,42 lei.
Lucrările de execuție la acest obiectiv de investiție au fost finalizate, urmând ca în perioada următoare să fie organizată procedura de recepție la terminarea lucrărilor.
Lucrările au vizat dezafectarea instalației de utilizare gaze naturale aferentă sobelor de teracotă, montarea a două centrale termice, alte utilaje și echipamente conexe, instalație distribuție agent termic, radiatoare din oțel și robineți termostatați, precum și instalația de utilizare gaze naturale.
 
 
 1.  Amenajare spațiu administrativ Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului nr.18
Pentru realizarea obiectivului de investiție, a fost încheiat contractul de lucrări nr. 840/20.01.2016 (proiectare și execuție), în valoare de 1.899.300,00 lei, lucrările fiind demarate în luna mai 2016.
În prezent se înregistrează un stadiu fizic de 75%, fiind executate lucrări de structură, arhitectură, izolații,
Termenul de finalizare a lucrărilor de construcție este prevăzut pentru luna decembrie 2016.
 
 1. Amenajare saloane de urgenţă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18
În vederea realizării obiectivului de investiție, a fost încheiat contractul de lucrări (proiectare și execuție) nr. 5558/27.04.2016, în valoare de 744.000,00 lei.
Până în prezent, a fost elaborată documentația tehnico-economică, fiind aprobați indicatori tehnico-economici prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 54/2016, urmând ca după obținerea Autorizației de construire, să fie emis Ordinul de începere a lucrărilor, termenul de execuție al lucrărilor fiind de 3 luni.
Prin realizarea obiectivului de investiție se vizează:
- parter :modernizarea spațiului urgențe copii - Urgențe Pediatrie și a grupului sanitar;
-secția neurologie etaj I: amenajarea a patru rezerve și două grupuri sanitare, prin compartimentarea a două saloane existente; modernizarea celor două grupuri sanitare din secție;
-secția ginecologie etaj I: amenajarea a patru rezerve și două grupuri sanitare, prin compartimentarea a două saloane existente; modernizarea celor două grupuri sanitare din secție;
-secția obstetrică etaj II: modernizarea a două rezerve; modernizarea grupurilor sanitare aferente rezervelor;
-secția cardiologie etaj III: modernizarea a două rezerve;modernizarea grupurilor sanitare aferente rezervelor;
-secția endocrinologie etaj III: modernizarea celor două grupuri sanitare din secție; secția medicală I etaj IV; modernizarea a două rezerve; modernizarea grupurilor sanitare aferente rezervelor;
-secția gastroenterologie etaj IV: amenajarea a două rezerve și a unui grup sanitar, prin compartimentarea unui salon existent;
-secția pediatrie etaj V: amenajarea a două rezerve și a unui grup sanitar, prin compartimentarea unui salon existent.
Prin realizarea obiectivului de investiție, se vizează următoarele lucrări de execuție: înlocuire instalații termică( inclusiv corpuri de încălzire), sanitară, electrică ( inclusiv corpuri de iluminat), montare aparte aer condiționat,  înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie P.V.C., înlocuire obiecte sanitare existente, înlocuirea țevilor de apă caldă-rece cu țevi PP-R, montare covor P.V.C., șapă pardoseli, monare pardoseală gresie și placare cu faianță a pereților, , montare glafuri  P.V.C. la interior, gletuieli, zugăveli cu vopsea lavabliă.
 
 1. Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu- locația str. Tudor Vladimirescu, Târgu Jiu
În vederea implementării obiectivului de investiție, a fost încheiat contractul de servicii nr.6432/19.05.2016, în valoare de 55.999,20 lei, având ca obiect elaborarea documentației tehnico-economice – faza D.A.L.I.
În prezent, documentația tehnico-economică se află în procedură de verificare în vederea recepționării, urmând aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj.
Proiectul ,,Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația din str. Tudor Vladimirescu” va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 - Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice.
Prin realizarea obiectivului de investiție, se vizează:
 • reabilitarea instalațiilor electrice, respectiv înlocuirea tablourilor de iluminat și de forță, înlocuirea grupului generator, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente și incandescente cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;
 • îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), a șarpantelor și a învelitorilor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii, după caz;
 • reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
 • utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum;
 • implementarea sistemelor de management energetic, având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie;
 • instalațiile de avertizare și prevenire incendiu.
 
 1.  Sisteme de avertizare pat bolnav la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu
Prin bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2016, s-a alocat suma de 400.000,00 lei, astfel:
-15.000,00 lei, pentru elaborarea documentației tehnico-economice;
-385.000,00 lei,  pentru execuția lucrărilor.
În vederea realizării obiectivului de investiție, s-a încheiat contractul nr. 11233/07.09.2016 având ca obiect elaborarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I., în valoare de 3.456,00 lei, aceasta fiind în procedură de verificare în vederea recepționării, urmând ca după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, prin Hotărâre a Consiliului Județean Gorj, să fie demarate procedurile de achiziție publică a serviciilor de proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic și detaliilor de execuție, respectiv a lucrărilor. 
Prin realizarea obiectivului de investiție se vizează dotarea unui număr total de 901 paturi cu sistem de avertizare pat bolnav performant tehnico-economic și eficient din punct de vedere energetic.. Sistemul va fi instalat folosindu-se o rețea proprie, separată de rețeaua internă a instituției. Pentru îndeplinirea tuturor funcțiilor și caracteristicilor , vor fi utilizate dispozitive echipate cu microcontroler. Pentru implementarea sistemului de avertizare pat bolnav lucrările de bază necesare sunt: montare butoane apelare, butoane anulare apel, lămpi semnalizare, cutii conexiuni salon, terminale secție, terminale asistente, cablare sistem.
 
 1. Extindere și modernizare Secție Ortopedie – Traumatologie, reabilitare tablouri electrice săli de operații chirurgie, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 32
Prin bugetul propriu al județului pe anul 2016, s-a alocat suma de 600.000,00 lei, astfel:
 • suma de 28.000,00 lei - pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice, audit energetic/certificat de performanță energetică, achitarea contravalorii avizelor, acordurilor şi taxelor legale necesare obţinerii autorizației de construire;
 • suma de 572.000,00 lei - pentru asigurarea serviciului de asistență tehnică prin diriginte de șantier și execuţia lucrărilor.
În vederea realizării obiectivului de investiție, a fost încheiat contractul nr. 11.645/16.09.2016, având ca obiect elaborarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I., în valoare de 8.040,00 lei, aceasta fiind în procedură de verificare în vederea recepționării, urmând ca după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, prin Hotărâre a Consiliului Județean Gorj, să fie demarate procedurile de achiziție publică a serviciilor de proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic și detaliilor de execuție, respectiv a  lucrărilor.
Prin realizarea obiectivului de investiție, se urmărește:
 • reducerea riscului apariției infecțiilor nosocomiale prin relocarea saloanelor septice, cabinelor medicilor și sălilor de pansamente, precum și riscul infecțiilor postoperatorii, prin crearea unui salon postoperator, unde vor fi monitorizați și supravegheați pacienții operați, fără a mai fi transportați în secția A.T.I. și implicit, să intre în contact cu bolnavii din alte secții;
 • accesarea de fonduri din cadrul Programului de transplant osos și de țesuturi, care va permite creșterea complexității intervențiilor medicale, prin aportul de capital osos, ceea ce reprezintă un beneficiu cert pentru pacienții Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 • capacitarea corespunzătoare a instalației electrice (circuite, siguranțe, transformatoare, alte echipamente electrice).
 
 
 1. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ,,TUDOR VLADIMIRESCU”, COMUNA RUNCU
 
1) Lucrări de reparații curente interioare la Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj
În cursul anului 2015, s-a elaborat proiectul tehnic și detaliile de execuție pentru execuția lucrărilor de reparații curente interioare.
Pentru realizarea lucrărilor de reparații curente, în cursul anului 2016 a fost încheiat contractul de lucrări nr. 10.489/22.08.2016, în valoare de 2.399.160,00 lei, din care valoarea lucrărilor diverse și neprevăzute este de 114.245,71 lei, cu durată de execuție de 6 luni, ordinul de începere a lucrărilor fiind emis în cursul lunii septembrie 2016.
Lucrările de reparații constau în realizarea de tencuieli, finisaje, zugrăveli lavabile, montarea de covor PVC la pardoseli și tapet PVC la pereți, placarea pardoselilor cu gresie, montare platformă hidraulică acces spital pentru persoane cu dizabilități.
 
 
2) Ascensor persoane - Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, Județul Gorj
Prin bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2016, a fost alocată suma de 300.000,00 lei, din care:
- 15.000,00 lei, pentru elaborarea documentației tehnico-economice, achitarea taxelor, avizelor necesare obținerii Autorizației de construire;
- 285.000,00 lei, pentru achitarea serviciului de asistență  tehnică prin diriginte de şantier și execuția lucrării.
În vederea realizării obiectivului de investiție, a fost încheiat contractul nr. 11.750/19.09.2016, având ca obiect elaborarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I., în valoare de 4.200,00 lei, aceasta fiind în procedură de verificare în vederea recepționării, urmând ca după aprobarea indicatorilor tehnico-economi prin Hotărâre a Consiliului Județean Gorj, să fie demarate procedurile de achiziție publică a serviciilor de proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic și detaliilor de execuție. Lucrările vor consta în: amenajare casă lift, montare și punere în funcțiune ascensor cu acționare hidraulică prevăzut cu 4 stații (demisol, parter, etaj I și etaj II).
 
 
 
 
BIROUL DE PRESĂ
Locations of visitors to this page

Powered by Kentico CMS

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© 2009-2016 Consiliul Județean Gorj
Toate drepturile rezervate.

Free counters!