AcasăOrganizareActivitățiInformații utileServicii onlineAnunțuriCariereHartă SiteChestionarContact
Anunțuri > Comunicate de presă > PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL JUDEȚULUI GORJ PENTRU ANUL 2014
NewsRSS Comunicate de presa

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL JUDEȚULUI GORJ PENTRU ANUL 2014

11.04.2014
Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 a fost aprobat Programul naţional de dezvoltare locală, prin care se urmărește asigurarea continuității finanțării unor obiective de investiții (finanțate inițial prin H.G. nr. 577/1997, O.G. nr. 7/2006 și O.G. nr. 40/2006), finanțarea unor proiecte noi ce susțin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară și socio-educativă, precum și preluarea unor obiective de investiţii aflate în stadii diferite de execuție, finanţate de la bugetul de stat, bugetul local sau din alte surse de finanţare, prin alte programe guvernamentale/locale, cu condiţia încadrării în domeniile specifice prevăzute de actul normativ.
 
CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ
 
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ
LA  NIVELUL JUDEȚULUI GORJ PENTRU ANUL 2014
 
     Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 a fost aprobat Programul naţional de dezvoltare locală, prin care se urmărește asigurarea continuității finanțării unor obiective de investiții (finanțate inițial prin H.G. nr. 577/1997, O.G. nr. 7/2006 și O.G. nr. 40/2006), finanțarea unor proiecte noi ce susțin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară și socio-educativă, precum și preluarea unor obiective de investiţii aflate în stadii diferite de execuție, finanţate de la bugetul de stat, bugetul local sau din alte surse de finanţare, prin alte programe guvernamentale/locale, cu condiţia încadrării în domeniile specifice prevăzute de actul normativ.
     Prin Ordinul Viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 369/2014 a fost aprobată Lista obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Gorj, pentru anul 2014, cuprinzând un număr de 90 obiective, suma alocată de la bugetul de stat fiind de 25.000.000,00 lei, din care pentru 51 de lucrări în continuare a fost repartizată suma de 24.282.296,08 lei, iar pentru 39 de lucrări noi suma de 717.703,92 lei.
          I. Pentru Subprogramul ,,Modernizarea satului românesc” a fost alocată suma de 20.609.637,92 lei, din care pentru 49 de lucrări în continuare a fost repartizată suma de 20.039.637,92 lei, iar pentru 38 de lucrări noi suma de 570.000,00 lei, după cum urmează:
a) domeniul realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei – suma alocată este de 10.120.899,30 lei, din care pentru lucrări în continuare a fost repartizată suma de 10.030.899,30 lei (pentru obiectivele de investiții din comunele Baia de Fier, Bălești, Bâlteni, Berlești, Brănești, Bolboși, Bustuchin, Crasna, Drăguțești, Lelești, Mușetești, Plopșoru, Stănești, Stoina, Țânțăreni, Văgiulești și Vladimir), iar pentru lucrări noi suma de 90.000,00 lei (pentru obiectivele de investiții din comunele Borăscu, Bumbești-Pițic, Ciuperceni, Dragotești, Glogova și  Samarinești);
b) domeniul realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate – suma alocată este de 2.626.768,80 lei, din care pentru lucrări în continuare a fost repartizată suma de 2.341.768,80 lei (pentru obiectivele de investiții din comunele Aninoasa, Bălești, Bărbătești, Berlești, Cătunele, Drăguțești, Mușetești și Plopșoru), iar pentru lucrări noi suma de 285.000,00 lei (pentru obiectivele de investiții din comunele Albeni, Arcani, Bălănești, Bâlteni, Bustuchin, Căpreni, Hurezani, Mătăsari, Negomir, Peștișani, Polovragi, Prigoria, Stănești, Stejari, Săcelu, Turburea, Turcinești, Țânțăreni și Urdari);
c)  domeniul reabilitarea/modernizarea drumurilor publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor – suma alocată este de 6.287.406,42 lei, din care pentru lucrări în continuare a fost repartizată suma de 6.092.406,42 lei (pentru obiectivele de investiții din comunele Bălănești, Bălești, Bărbătești, Bengești Ciocadia, Borăscu, Bumbești-Pițic, Bustuchin, Dănciulești, Dănești, Drăguțești, Hurezani, Logrești, Runcu, Scoarța, Țânțăreni, Urdari și Vladimir), iar pentru lucrări noi suma de 195.000,00 lei (pentru obiectivele de investiții din comunele Aninoasa, Bălănești, Bâlteni, Berlești, Brănești, Borăscu, Bumbești-Pițic, Crușeț, Godinești, Schela, Săulești, Slivilești și Telești);
d) domeniul realizarea/reabilitarea/modernizarea de poduri, podeţe sau punţi pietonale – suma alocată pentru lucrări în continuare este de 1.574,563,40 lei (pentru obiectivele de investiții din comunele Bumbești-Pițic, Jupânești, Prigoria și Telești);
          II. Pentru Subprogramul ,,Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor” a fost alocată suma de 39.427,00 lei, pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare drum DC 27 Ștefănești, 3.300 ml (Km 3+300-6+600)”.
          III. Pentru Subprogramul ,,Infrastructură la nivel judeţean” a fost alocată suma de 4.350.935,08 lei, din care pentru lucrări în continuare a fost repartizată suma  de 4.203.231,16 lei pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 673A Dragotești – Mătăsari - DN 67-27,79 km”, iar pentru lucrări noi, suma de 147.703,92 lei pentru obiectivul de investiție ,, Reabilitare sistem rutier pe DJ 671B , km 4+500- km 41+000, lim. Jud. Mehedinți-Văgiulești-Samarinești-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuiești, Gorj”.
Traseul drumului județean 671B, se desfășoară de la limita județului Mehedinţi-Văgiuleşti-Samarineşti-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuieşti, fiind amplasat în județul Gorj, regiunea de sud – vest a Olteniei.  Pentru aducerea drumului județean 671B într-o stare tehnică corespunzătoare impusă prin standardele și normativele tehnice în vigoare, sunt necesare măsuri minime privind siguranța circulației rutiere, precum: refacere parte carosabilă (lucrări de infrastructură și suprastructură), consolidare terasamente, poduri, podețe, dispozitive de scurgere a apelor, marcaje longitudinale și transversale.
În cadrul Programului au fost alocate în anul 2014, sumele necesare pentru finalizarea unui număr de 17 obiective de investiții, după cum urmează:
I.      Subprogramul ,,Modernizarea satului românesc”
a)     domeniul realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei – se vor finaliza un număr de 3 obiective de investiții în comunele Baia de Fier, Bolboși și Drăguțești;
b)     domeniul realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate – se va finaliza un obiectiv de investiție în comuna Cătunele;
c)     domeniul reabilitarea/modernizarea drumurilor publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor – se vor finaliza un număr de 9 obiective de investiții în comunele Bălănești, Borăscu, Bustuchin, Dănești, Hurezani, Scoarța, Țânțăreni și Vladimir (2 obiective);
d)     domeniul realizarea/reabilitarea/modernizarea de poduri, podeţe sau punţi pietonale – se vor finaliza un număr de 3 obiective de investiții în comunele Jupânești, Prigoria și Telești.
II. Subprogramul ,,Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor” - domeniul reabilitarea/modernizarea drumurilor publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor – se va finaliza obiectivul de investiție ,,Modernizare drum DC 27 Ștefănești, 3.300 ml (Km 3+300-6+600)”.
          Pentru obiectivele de investiții în continuare, au fost încheiate contractele de finanțare între unitățile administrativ teritoriale și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar pentru obiectivele de investiție noi, în conformitate cu prevederile art. 11, alin. 12 și 17 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul Viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1851/2013, cu modificările și completările ulterioare, contractele de finanțare se vor încheia,  după avizarea docu­mentaţiile tehnico-economice întocmite cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008, în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
 
 
 
 
 
Locations of visitors to this page

Powered by Kentico CMS

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© 2009-2016 Consiliul Județean Gorj
Toate drepturile rezervate.

Free counters!