AcasăOrganizareActivitățiInformații utileServicii onlineAnunțuriCariereHartă SiteChestionarContact

Carieră

     Azi, 15.04.2015 s-a desfăşurat  PROBA SCRISĂ a concursului de promovare în gradul profesional imediat superior al unor funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.
     Organizarea şi desfăşurarea concursului s-a făcut cu respectarea prevederilor legale în acest sens         (H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.188/1999, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare privind Statutul funcţionarilor publici).

Location:

     Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al următoarele funcţii publice de execuţie:
     - funcţia publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul control intern din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj;
     - 2 funcţii publice de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul asistenţă juridică şi avizare pentru proiecte de dezvoltare regională, parteneriate, patrimoniu şi investiţii publice, Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii externe din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj;
     - funcţia publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul investiţii publice, Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii externe din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj;
     - funcţia publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul gestionare optimizată a drumurilor publice, Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii externe din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj;
     - funcţia publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul dezvoltarea capacităţii administrative şi Monitor oficial, Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.

Location:

     În urma organizării şi desfăşurării examenului de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei contractuale de inspector de specialitate, gradul profesional I la Compartimentul registratură, arhivă şi secretariat ATOP, Serviciul juridic-contencios, Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, din data de 05.03.2015, candidatul participant la acest examen, doamna Popa Denisa, a obţinut 95 puncte, fiind  declarată ,,ADMIS”.

Location:

ANUNŢ privind rezultatul final obţinut  de către candidatul participant la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei contractuale de consilier juridic, gradul profesional I la Compartimentul pentru transport public judeţean şi parc auto, Serviciul pentru transport public judeţean, parc auto, întreţinere şi deservire, Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, din data de 05.03.2015

Location:

     Azi, 05.03.2015 s-a desfăşurat  examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei contractuale de inspector de specialitate, gradul profesional I la Compartimentul registratură, arhivă şi secretariat ATOP, Serviciul juridic-contencios, Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.

Location:

          Azi, 05.03.2015 s-a desfăşurat  examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei contractuale de consilier juridic, gradul profesional I la Compartimentul pentru transport public judeţean şi parc auto, Serviciul pentru transport public judeţean, parc auto, întreţinere şi deservire, Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj

Location:

Consiliul Judeţean Gorj cu sediul în Municipiul Tg-Jiu, str. Victoriei, Nr. 2-4, Judeţul Gorj, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior al următoarelor funcţii contractuale de execuţie:
1. inspector de specialitate, gradul profesional I la Compartimentul registratură, arhivă şi secretariat ATOP, Serviciul juridic-contencios, Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj;
2. consilier juridic, gradul profesional I la Compartimentul pentru transport public judeţean şi parc auto, Serviciul pentru transport public judeţean, parc auto, întreţinere şi deservire, Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj

Location:

Azi, 23.01.2015 s-a desfăşurat  PROBA INTERVIU a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul achiziții publice și disciplină contractuală, Serviciul achiziții publice și relații contractuale, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din cadrul Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.

Location:

În data de 21.01.2015 s-a desfăşurat  PROBA SCRISĂ a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul achiziții publice și disciplină contractuală, Serviciul achiziții publice și relații contractuale, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din cadrul Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj

Location:

Comisia de soluționare a contestațiilor, constituită în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 935/2014, analizând contestația formulată de către domnul Tomescu Ovidiu-Marian  înregistrată sub nr. 345/12.01.2015, a comunicat rezultatul soluționării contestației la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul achiziții publice și disciplină contractuală, Serviciul achiziții publice și relații contractuale, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din cadrul Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj

Location:

Displaying results 61-70 (of 111)
 |<  <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  >  >| 
Locations of visitors to this page

Powered by Kentico CMS

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© 2009-2016 Consiliul Județean Gorj
Toate drepturile rezervate.

Free counters!