AcasăOrganizareActivitățiInformații utileServicii onlineAnunțuriCariereHartă SiteChestionarContact

Carieră

Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea postului de manager persoana fizică la Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" Runcu, jud. Gorj.

Location:

Rezultatul final al concursului de management organizat pentru Școala Populară de Artă Târgu Jiu pentru perioada 2014 - 2017

Location:

Azi, 01.09.2014 s-a desfăşurat  proba scrisă a concursului de promovare în gradul profesional imediat superior al unor funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.

Location:

Comisia de concurs constituită în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 640/2014, în urma analizării dosarelor de înscriere depuse de candidaţii înscrişi la concursul/examenul de promovare în grad profesional, a constatat că acestea sunt complete.

Location:

Rezultatul final al concursului privind  managementul Şcolii Populare de Artă Târgu Jiu pentru perioada 2014 - 2017

Location:

În conformitate cu prevederile art. 6 şi 7 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Concursului de management pentru Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu, aprobat prin  Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 218/2014  (Anexa nr. 2), membrii comisiei de concurs a analizat şi notat Planul de management, înregistrat la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 10436/12.08.2014 depus la Concursul de management organizat pentru Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu.

Location:

Comisia de concurs constituită în conformitate cu articolul 2 din Hotărârea nr. 8 din 09.07.2014 emisă de Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Tg. Jiu anunță rezultatele concursului pentru ocuparea funcției de MANAGER, persoană fizică, la Spitalul Județean de Urgență Tg. Jiu.

Location:

ANUNȚ
 
 
Consiliul Județean Gorj, cu sediul în Târgu-Jiu, str. Victoriei nr. 2-4, organizează Concursul de ocupare a postului corespunzător funcției contractuale de execuție vacante de consilier juridic, gradul profesional II din cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului Județean Gorj.
 
 
I.        Probele de concurs
    1.       Proba scrisă – 22.09.2014, ora 1030, la sediul Consiliului Județean Gorj;
    2.       Interviul – în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
              Data, locul și ora de desfășurare a interviului se vor afișa odată cu rezultatele la proba scrisă.

Location:

ANUNŢ

   Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” cu sediul în comuna Runcu , judeţul Gorj , organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager persoana fizică .
   Concursul va avea loc la sediul unităţii la datele de 12.09.2014, ora 10,00testul grilă- si 18.09.2014 , ora 10,00 – susţinerea Proiectului de management şi a interviului de selecţie.
   La concurs pot participa persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii :
  • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;
  • sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ organizat de o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii sau sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin OMS 1113/2012 ;
  • au o vechime de cel puţin 5 ani în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, potrivit legii ;
  • nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;
  • sunt apţi din punct de vedere medical ( fizic şi neuropsihic) ;
  • nu îndeplinesc cumulativ condiţiile de vârstă standard şi a stagiului minim pentru pensionare ;
  Dosarul de concurs se va depune la secretariatul comisiei de concurs aflat la sediul spitalului până la data de 04.09.2014,orele 15,00

Location:

ANUNŢ
 
Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al următoarele funcţii publice de execuţie:
- funcţia publică de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului resurse umane, managementul funcţiei publice, Serviciul resurse umane, managementul funcţiei publice, IT, Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii externe din Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj;
- funcţia publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului IT, Serviciul resurse umane, managementul funcţiei publice, IT, Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii externe din Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj;
- funcţia publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului buget, situaţii financiare şi sinteze, Serviciul buget, finanţe şi contabilitate publică, Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii externe din Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj;
- funcţia publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului strategii, dezvoltare regională şi relaţii externe, Serviciul cooperare, dezvoltare regională şi relaţii externe, Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii externe din Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj;
- funcţia publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului evidenţă patrimoniu public şi privat, Serviciul evidenţă patrimoniu, monitorizare proiecte şi servicii comunitare de utilităţi publice, Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii externe din Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj;
- funcţia publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului Unitatea judeţeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice şi proiecte, Serviciul evidenţă patrimoniu, monitorizare proiecte şi servicii comunitare de utilităţi publice, Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii externe din Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.

Location:

Displaying results 61-70 (of 88)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >| 
Locations of visitors to this page

Powered by Kentico CMS

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© 2009-2016 Consiliul Județean Gorj
Toate drepturile rezervate.

Free counters!