AcasăOrganizareActivitățiInformații utileServicii onlineAnunțuriCariereHartă SiteChestionarContact

ANUNŢ - concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat superior

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Nr. 9014 din 15.07.2016

 

ANUNŢ
 

          Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului informaţii şi relaţii publice, Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative.

1. Probele stabilite pentru concurs/examen şi datele stabilite pentru desfăşurarea acestora
              - proba scrisă: 17 august 2016, ora 1030, la sediul Consiliului Judeţean Gorj;
              - interviul.        

2. Termenul de depunere al dosarelor la concursul/examenul de promovare
          Data limită de depunere a dosarelor de concurs este în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului anunţ. Dosarul de concurs va conţine, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Condiţii de participare
          Pentru a participa la concursul de promovare în grad profesional, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare:
                    1. Să aibă o vechime în gradul profesional asistent al funcţiei publice din care promovează de cel puţin 3 ani;
                    2. Să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
                    3. Să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

4. Bibliografie
          1. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
          3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
          4. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
          5. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată (r1);
          6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
          7. H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

5. Documente necesare la dosarul de concurs la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
           Dosarul de concurs depus de către candidaţii la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior va conţine în mod obligatoriu:

             1. adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane care atestă vechimea în gradul profesional din care promovează funcţionarul public şi situaţia disciplinară a acestuia;
             2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
             3. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor public, cu modificările şi completările ulterioare.

             Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul instituţiei.

             Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, managementul funcţiei publice, IT, camerele 251/241, telefon 0253/212016 - interior 251/241.

Location:
Compensation:
Contact:
Attachment: N/A
Locations of visitors to this page

Powered by Kentico CMS

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© 2009-2016 Consiliul Județean Gorj
Toate drepturile rezervate.

Free counters!