AcasăOrganizareActivitățiInformații utileServicii onlineAnunțuriCariereHartă SiteChestionarContact

ANUNŢ - concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ                                                                         
Nr. 12139/29.09.2017
 
  

ANUNŢ
 
          Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.
          Concursul se organizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
 
          1. Probele stabilite pentru organizarea concursului:
                    - proba scrisă;
                    - interviul.       

          2. Condiţiile de desfăşurare a concursului:
                    - dată susţinere proba scrisă:  30 octombrie 2017, ora 1030, la sediul Consiliului Judeţean Gorj;
                    - dată susţinere interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

          Dosarele de concurs pot fi depuse la sediul Consiliului Judeţean Gorj din str. Victoriei nr. 2-4, mun. Târgu-Jiu, jud. Gorj, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului privind organizarea concursului de recrutare în  Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv până la data de 18.10.2017.

          3. Condiţii de participare la concursul de recrutare:
          Pentru a participa la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
          a) Condiţii generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
          b) Condiţii specifice prevăzute de fişa postului:
          1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești, ramura de știință - inginerie civilă, domeniul de licență/studii superioare de lungă durată - inginerie civilă, specializarea construcții civile, industriale și agricole;
          2. Vechime în specialitatea studiilor necesare pentru exercitarea funcției publice - minimum 9 ani.
Documentele necesare la dosarul de concurs, precum şi bibliografia de concurs, sunt prezentate în Anexele nr. 1-2 la prezentul anunţ.

          Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, managementul funcţiei publice, IT, camerele: 251/241, telefon: 0253/212016, interior: 251/241.
 

Location:
Compensation:
Contact:
Attachment: N/A
Locations of visitors to this page

Powered by Kentico CMS

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© 2009-2016 Consiliul Județean Gorj
Toate drepturile rezervate.

Free counters!