AcasăOrganizareActivitățiInformații utileServicii onlineAnunțuriCariereHartă SiteChestionarContact

ANUNȚ - privind rezultatul selecției dosarului de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. ­­­ 13922/23.10.2017
                                         
 
 

ANUNŢ
privind rezultatul selecției dosarului de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj
 
 
     Comisia de concurs, constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 907/09.10.2017, s-a întrunit în data de 23.10.2017 şi a procedat la selecția dosarului de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.
      Rezultatul selecției dosarului de înscriere este următorul:
  
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Nr. şi data de
înregistrare a
dosarului de  înscriere la concurs
Rezultatul selectării dosarelor de înscriere la concurs Observații
1. Pîrvu Cezar-Teodor Nr.13044/18.10.2017 RESPINS Nu este îndeplinită condiția specifică privind specializarea studiilor universitare de licență, respectiv a studiilor de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, prevăzut la punctul 3, lit. b), subpunctul 1 din anunțul înregistrat sub nr. 12139/29.09.2017.
 
    


    
     Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul selecției dosarului de înscriere pot fi depuse în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării prezentului anunţ, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.
 

Location:
Compensation:
Contact:
Attachment: N/A
Locations of visitors to this page

Powered by Kentico CMS

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© 2009-2016 Consiliul Județean Gorj
Toate drepturile rezervate.

Free counters!