AcasăOrganizareActivitățiInformații utileServicii onlineAnunțuriCariereHartă SiteChestionarContact

Anunț - Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ                               
Nr. 11959/23.09.2016
 
  
 

ANUNŢ
 
          Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul strategii, dezvoltare regională şi relaţii externe, Serviciul cooperare, dezvoltare regională şi relaţii externe, Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii externe din Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.
          Concursul se organizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r(2), cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
 
1. Probele stabilite pentru organizarea concursului:
  • proba scrisă;
  • interviul.      
2. Condiţiile de desfăşurare a concursului:
  • dată susţinere proba scrisă:  24 octombrie 2016, ora 1030, la sediul Consiliului Judeţean Gorj;
  • dată susţinere interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.
          Dosarele de concurs pot fi depuse la sediul Consiliului Judeţean Gorj din str. Victoriei nr. 2-4, mun. Târgu-Jiu, jud. Gorj, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului privind organizarea concursului de recrutare în  Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

3. Condiţii de participare la concursul de recrutare:
          Pentru a participa la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) Condiţii generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r(2), cu modificările şi completările ulterioare.
b) Condiţii specifice prevăzute de fişa postului:
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
          Documentele necesare la dosarul de concurs, precum şi bibliografia de concurs, sunt prezentate în Anexele nr. 1-2 la prezentul anunţ.
          Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, managementul funcţiei publice, IT, camerele: 251/241, telefon: 0253/212016, interior: 251/241.

Anexa nr. 1 - Documentele necesare la dosarul de concurs
Anexa nr. 2 - Bibliografia

Location:
Compensation:
Contact:
Attachment: N/A
Locations of visitors to this page

Powered by Kentico CMS

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© 2009-2016 Consiliul Județean Gorj
Toate drepturile rezervate.

Free counters!