AcasăOrganizareActivitățiInformații utileServicii onlineAnunțuriCariereHartă SiteChestionarContact

Anunț - concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Nr. 5295/28.04.2017
  
 

ANUNŢ
 
 
     Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj:
     1. Funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul IT, Serviciul resurse umane, managementul funcției publice, IT, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe;
     2. Funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul IT, Serviciul resurse umane, managementul funcției publice, IT, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe.
     Concursul se organizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
 
1. Probele stabilite pentru organizarea concursului:

     - proba scrisă;
     - interviul.      

2. Condiţiile de desfăşurare a concursului:

     - dată susţinere proba scrisă:  29 mai 2017, ora 1030, la sediul Consiliului Judeţean Gorj;
     - dată susţinere interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

     Dosarele de concurs pot fi depuse la sediul Consiliului Judeţean Gorj din str. Victoriei nr. 2-4, mun. Târgu-Jiu, jud. Gorj, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului privind organizarea concursului de recrutare în  Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

3. Condiţii de participare la concursul de recrutare:

     3.1. Pentru a participa la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
          a) Condiţii generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
          b) Condiţii specifice prevăzute de fişa postului:
              1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației sau inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale;
              2. Vechime în specialitatea studiilor necesare pentru exercitarea funcției publice - minimum 5 ani.

     3.2. Pentru a participa la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
          a) Condiţii generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
          b) Condiţii specifice prevăzute de fişa postului:
             1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației sau inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale;
             2. Vechime în specialitatea studiilor necesare pentru exercitarea funcției publice - minimum 9 ani.
  
     Documentele necesare la dosarul de concurs, precum şi bibliografia de concurs, sunt prezentate în Anexele nr. 1-2 la prezentul anunţ.
     Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, managementul funcţiei publice, IT, camerele: 251/241, telefon: 0253/212016, interior: 251/241.

Anexa nr. 1 - Documentele necesare la dosarul de concurs
Anexa nr. 2 - Bibliografia

Location:
Compensation:
Contact:
Attachment: N/A
Locations of visitors to this page

Powered by Kentico CMS

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© 2009-2016 Consiliul Județean Gorj
Toate drepturile rezervate.

Free counters!