AcasăOrganizareActivitățiInformații utileServicii onlineAnunțuriCariereHartă SiteChestionarContact
Organizare > Aparat de specialitate > Declarații de avere

Declarații de avere aparat de specialitate


            Declarații de avere ale funcționarilor publici din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.
             
            
            Persoanele cu funcţii de conducere şi de control, precum şi funcţionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul tuturor autorităţilor publice centrale ori locale sau, după caz, în cadrul tuturor instituţiilor publice au obligaţia declarării averii şi a intereselor.
            Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese reprezintă acte personale, putând fi rectificate doar in condiţiile prevăzute de Legea 176/2010.
            Declaraţiile de avere cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere, iar declaraţiile de interese cuprind funcţiile şi activităţile deţinute.
            Declaraţiile se fac în scris, pe propria răspundere şi se depun la persoana desemnată de şeful compartimentului de resurse umane, potrivit art.5, alin.(1), lit.i) din Legea 176/2010, în următoarele termene:
 
            a) 30 zile de la data numirii în funcţie sau de la data începerii activităţii;
            b) 30 zile de la data încetării activităţii;
            c) 30 zile de la data încetării suspendării;
            d) Anual, până la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie (termen de actualizare).
            Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se evidenţiază în registre speciale cu caracter public şi se afişează pe pagina de internet a instituţiei, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde sunt situate, adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii.

            Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituţiei şi a Agenţiei Naţionale de Integritate pe toată durata exercitării funcției şi 3 ani după încetarea acestuia şi se arhivează potrivit legii.
 


 

Ultima actualizare: 29.09.2009, 11:32:18

Locations of visitors to this page

Powered by Kentico CMS

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© 2009-2016 Consiliul Județean Gorj
Toate drepturile rezervate.

Free counters!