AcasăOrganizareActivitățiInformații utileServicii onlineAnunțuriCariereHartă SiteChestionarContact
Organizare > Conducere > Președinte > Atribuții

Atribuțiile președintelui

     Preşedintele consiliului judeţean se alege prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat de către cetăţenii cu drept de vot din unitatea administrativ-teritorială în care urmează să-şi exercite mandatul, potrivit Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
     Mandatul preşedintelui consiliului judeţean este de 4 ani şi se exercită în condiţiile legii. Acesta poate fi prelungit prin lege organică, în caz de război, calamitate naturală, dezastru sau sinistru deosebit de grav.

     (1) Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice române şi străine, precum şi în justiţie şi răspunde în faţa alegătorilor de buna funcţionare a administraţiei publice judeţene.

     (2) Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj răspunde de buna funcţionare a aparatului de specialitate al consiliului judeţean, pe care îl conduce.
     (3) Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj asigură respectarea prevederilor Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului judeţean, precum și a altor acte normative.
     (4) Preşedintele consiliului judeţean îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte îndatoririle ce îi revin pe întreaga durată a mandatului pentru care a fost ales.

     Pentru detalii suplimentare puteți consulta Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului Județean Gorj.

 
Ultima actualizare: 29.09.2009, 10:32:14
Locations of visitors to this page

Powered by Kentico CMS

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© 2009-2016 Consiliul Județean Gorj
Toate drepturile rezervate.

Free counters!