decembrie 2016

Servicii de asistenţă tehnică prin diriginte de şantier pentru obiectivul de investiții: „Ascensor persoane – Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, Județul Gorj”, cod CPV: 71356200-0 – Servicii de asistenţă tehnică”

Consiliul Judeţean Gorj intenţionează să achiziţioneze Servicii de asistenţă tehnică prin diriginte de şantier pentru obiectivul de investiții: „Ascensor persoane – Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, Județul Gorj”, cod CPV: 71356200-0 – Servicii de asistenţă tehnică”.