aprilie 2017

Anunț – concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate

Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj:
1. Funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul IT, Serviciul resurse umane, managementul funcției publice, IT, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe;
2. Funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul IT, Serviciul resurse umane, managementul funcției publice, IT, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe.

INFORMARE DE PRESĂ

28.04.2017
Începând de astăzi, 28.04.2017, va fi permisă circulația pietonală, pe podul de la Turcinești.

Anunț – concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat superior

Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al următoarelor funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj:
– consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului strategii, dezvoltare regională și relații externe, Serviciul cooperare, dezvoltare regională și relații externe, Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe;
– consilier, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Compartimentului evidență primară și gestiune bunuri, Serviciul achiziții publice și disciplină contractuală, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe;
– consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului urmărire execuție drumuri publice, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe.