iulie 2018

ANUNŢ – concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuţie vacante de îngrijitor la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport

Consiliul Judeţean Gorj, cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei nr. 4, judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuţie vacante de îngrijitor la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport

ANUNȚ – privind rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul pentru transport public judeţean

Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul pentru transport public judeţean, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată

ANUNȚ – privind rezultatul INTERVIULUI la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul pentru transport public judeţean

Rezultatul INTERVIULUI la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul pentru transport public judeţean, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată, din data de 19.07.2018

ANUNŢ – privind rezultatele soluționării contestațiilor formulate de candidați la proba scrisă a concursului pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul pentru transport public judeţean

Rezultatele soluționării contestațiilor formulate de candidați la proba scrisă a concursului pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul pentru transport public judeţean, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, desfășurată în data de 16.07.2018

ANUNŢ – privind rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul pentru transport public judeţean, Serviciul pentru transport public județean și activități suport

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul pentru transport public judeţean, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată, din data de 16.07.2018

Anunț – privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate

Concurs organizat pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul pentru transport public județean, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj

Procedura de achiziție publică Servicii de proiectare-elaborare documentație tehnică pentru demolare imobil clădire „Dispensar T.B.C. Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, str. A.I. Cuza”, conform anunț publicitar nr. ADV1021043/28.06.2018

Procedura de achiziție publică Servicii de proiectare-elaborare documentație tehnică pentru demolare imobil clădire „Dispensar T.B.C. Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, str. A.I. Cuza”, conform anunț publicitar nr. ADV1021043/28.06.2018