august 2020

Comunicat de presă – Depunere spre finanțare proiect « Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” »

Consiliul Județean Gorj a depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, proiectul Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, cod SMIS 140366.

Comunicat de presă – Semnare Contract de prestări servicii ce are ca obiect elaborarea Strategiei de dezvoltare a județului Gorj pentru perioada 2021-2027 și a Planului Strategic Instituțional

Astăzi, 27 august 2020, a fost semnat Contractul de prestări servicii ce are ca obiect elaborarea Strategiei de dezvoltare a județului Gorj pentru perioada 2021-2027 și a Planului Strategic Instituțional, documente de programare ce se vor realiza într-un mod participativ, prin implicarea tuturor factorilor interesați în dezvoltarea socio-economică a județului Gorj.

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data 31.08.2020

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 31.08.2020, ora 14:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data 25.08.2020

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 25.08.2020, ora 14:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj

Informare de presă – „Reabilitare drum judeţean 671, ce traversează localităţile (DN 67D) Apa Neagră-Padeş-Călugăreni-Cloşani-Valea Mare, Județul Gorj”

În urma solicitării transmise de Consiliul Județean Gorj  către Compania Națională de Investiții, obiectivul  „Reabilitare drum judeţean 671, ce traversează localităţile (DN 67D) Apa Neagră-Padeş-Călugăreni-Cloşani-Valea Mare, Județul Gorj”  a fost inclus în lista-sinteză de investiţii din cadrul subprogramului ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean” din Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS),  aprobată prin ordin de ministru în data de 19.08.2020

Comunicat de presă – semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 la nivelul DGASPC Gorj”, Cod SMIS 139233

Astăzi, 13 august 2020 a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 la nivelul DGASPC Gorj”, Cod SMIS 139233, proiect ce a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19