februarie 2021

ANUNŢ – concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe

Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe, Direcția managementul proiectelor și relații externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, cu durată normală a timpului de muncă