Sari la conținut

Anunțuri de concurs

Anunț – concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat superior

Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al următoarelor funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj:
– consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului strategii, dezvoltare regională și relații externe, Serviciul cooperare, dezvoltare regională și relații externe, Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe;
– consilier, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Compartimentului evidență primară și gestiune bunuri, Serviciul achiziții publice și disciplină contractuală, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe;
– consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului urmărire execuție drumuri publice, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe.

Sari la conținut