A.T.O.P.

Autoritatea teritoriala de ordine publică

     Autoritatea teritorială de ordine publică este organism cu rol consultativ, fară personalitate juridica, care se constituie si funcţionează pe lângă Consiliul General al Municipiului Bucuresti, respectiv pe lângă fiecare consiliu judeţean, şi care îsi desfaşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea si funcţionarea Politiei Române şi ale prezentului regulament, în scopul asigurarii bunei desfasurari si sporirii eficientei serviciului poliţienesc din unitatea administrativ – teritorială în care funcţionează (h.g. 787/25.06.2003, art. 1).
         Autoritatea teritorială de ordine publică asigură, prin activitatea sa, reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate publică (h.g. 787/25.06.2003, art. 2).

Autoritatea teritorială de ordine publică are următoarele atribuţii:

 • a) contribuie la elaborarea planului de activităţi şi la fixarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă minimali, având ca scop protejarea intereselor comunităţii şi asigurarea climatului de siguranţă publică;
 • b) sesizează şi propune măsuri de înlăturare a deficienţelor din activitatea de poliţie;
 • c) face propuneri pentru soluţionarea de către organele de poliţie a sesizărilor care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, potrivit prezentei legi;
 • d) organizează consultări cu membrii comunităţilor locale şi cu organizaţiile neguvernamentale cu privire la priorităţile siguranţei persoanei şi a ordinii publice;
 • e) prezintă trimestrial informări în şedinţele Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale consiliului judeţean, după caz, asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii;
 • f) elaborează anual un raport asupra eficienţei activităţii unităţilor de poliţie, care se dă publicităţii.(Legea nr. 218/2002)
        În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 218/2002 autoritatea teritorială de ordine publică îşi desfăşoară activitatea în plen şi în comisii de lucru.
        Plenul se întruneşte trimestrial în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este nevoie în şedinţă extraordinară, la convocarea scrisă a preşedintelui sau la solicitarea a cel puţin 4 membri, adresată preşedintelui.
        Mandatul membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică este valabil până la următoarele alegeri locale pentru consiliile judeţene, urmând ca după alegerile locale să fie desemnată o altă componenţă pentru o perioadă de 4 ani.

Subprefectul judeţului şi şeful inspectoratului de poliţie judeţean sunt, conform legii, membri de drept ai ATOP; ceilalţi membri ATOP sunt desemnaţi cu respectarea procedurilor legale în vigoare.

COMPONENŢA  A.T.O.P. GORJ      

 1. Rușeț Ion, Consilier județean – Președinte;
 2. Călinoiu Ion, Consilier județean;
 3. Bucălăete Gheorghe, Consilier județean;
 4. Negru Antonie – Marius, Consilier județean;
 5. Grivei Gheorghe, Consilier județean;
 6. Tănasie Cristinel, Consilier județean;
 7. Ișfan Ion, Reprezentant al comunității;
 8. Bordușanu Costantina – Anca, Reprezentant al comunității;
 9. Istrate Mihai, Reprezentant al comunității;
 10. Drăgușin Virgil, Subprefectul județului Gorj;
 11. Fețanu Daniel, Comisar-șef de poliție, Împuternicit Șef al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj;
 12. Lăzăroiu Alin Constantin, Comisar de poliție, Reprezentantul Corpului Național al Polițiștilor, Consiliul Teritorial Gorj;
 13. Tambrea Eugen, Colonel, Inspector, șef, Inspectoratul de Jandarmi Județean “Tudor Vladimirescu” Gorj;
 14. Malacu Augustin, Colonel, Inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Lt. Col. Dumitru Petrescu” al județului Gorj;
 15. Băluță Ion Florin, Director executiv, Poliția Locală a Municipiului Târgu-Jiu. 

          SECRETARIAT EXECUTIV
          Mareș Hermina Daniela – consilier superior


COMPONENȚA COMISIILOR DE LUCRU ALE A.T.O.P.
Comisia de Coordonare, Situații de urgență și pentru petiții:

 1.  Rușeț Ion, Consilier județean – Președinte
 2. Fețanu Daniel, Comisar-șef de poliție, Împuternicit Șef al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj
 3. Tambrea Eugen, Colonel, Inspector, șef, Inspectoratul de Jandarmi Județean “Tudor Vladimirescu” Gorj
 4. Băluță Ion Florin, Director executiv, Poliția Locală a Municipiului Târgu-Jiu
 5. Malacu Augustin, Colonel, Inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Lt. Col. Dumitru Petrescu” al județului Gorj
 6. Grivei Gheorghe, Consilier județean
 7. Ișfan Ion, Reprezentant al comunității

Comisia de Planificare, Stabilire şi Evaluare a Indicatorilor de Performanţă Minimali:

 1. Drăgușin Virgil, Subprefectul județului Gorj
 2. Călinoiu Ion, Consilier județean
 3. Tănasie Cristinel, Consilier județean
 4. Istrate Mihai, Reprezentant al comunității

Comisia pentru Probleme Sociale, Standarde Profesionale, Consultanţă şi Drepturile Omului:

 1. Bordușanu Costantina – Anca, Reprezentant al comunității
 2. Bucălăete Gheorghe, Consilier județean
 3. Lăzăroiu Alin Constantin, Comisar de poliție, Reprezentantul Corpului   Național al Polițiștilor, Consiliul Teritorial Gorj
 4. Negru Antonie – Marius, Consilier județean

Persoanele care au sesizări în legătură cu nereguli în activitatea poliţiei sau cu privire la tulburarea siguranţei şi securităţii publice, sunt invitaţi să se adreseze A.T.O.P. cu sediul în Tg-Jiu, Piața Victoriei, nr. 4, etajul 2, registratură.

Telefon:    0253/214006
Fax:           0253/212023
Pagină web: www.cjgorj.ro