Sari la conținut

Activități de/și pentru tineret

Pagină actualizată la: 23.08.2022

Activități de/și pentru tineret

Legea nr. 350/2006 – Legea tinerilor, cu modificările şi completările ulterioare, ce reglementează cadrul juridic necesar asigurării de condiţii adecvate integrării socio-profesionale a tinerilor în concordanţă cu necesităţile şi aspiraţiile acestora, prevede obligaţia consiliilor judeţene de a sprijini activitatea de tineret și de a asigura cadrul adecvat de desfășurare a acesteia la nivel local, în condițiile legii. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, Consiliul Județean Gorj a aprobat, în cadrul bugetului propriu pe anul 2013, un fond destinat finanţării activităţilor de tineret a structurilor neguvernamentale de utilitate publică de/şi pentru tineret, precum şi a unor activităţi de tineret de interes local, activităţi ce se vor stabili prin consultarea fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a organizaţiilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret de pe raza unităţii administrativ-teritoriale.

Prin adresa nr. 4386 din 09.04.2013, Consiliul Județean Gorj a solicitat Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Gorj şi Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Gorj, situaţia cu ONG-urile active de/şi pentru tineret, constituite la nivelul judeţului Gorj, precum şi datele de contact ale acestora. În data de 11.04.2013, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Gorj a comunicat situaţia ONG-urilor din judeţ, adresă înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 4455/11.04.2013.

În vederea realizării etapelor procedurale stabilite prin Legea nr. 350/2006, Consiliul Judeţean Gorj a transmis invitaţia de participare nr. 4356 din 09.04.2013, la întâlnirea de lucru cu organizaţiile neguvernamentale de/și pentru tineret interesate, ce îşi desfăşoară activitatea la nivelul judeţului Gorj, precum şi Direcţiei Judeţene pentru Tineret și Sport Gorj şi Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Gorj, în scopul stabilirii condițiilor depunerii proiectelor pentru care urmează a se solicita cofinanţare la Consiliul Județean Gorj.

Întâlnirea s-a desfășurat la sediul instituției județene și au fost stabilite modalitățile de acordare a cofinanţării activităţilor de tineret, precum şi stabilirea ordinii de prioritate a proiectelor depuse pentru cofinanțare.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 350/2006, Consiliul Judeţean Gorj a alocat prin bugetul propriu al judeţului, pentru anul 2013, suma de 35.000 lei pentru finanţarea activităţilor de tineret a structurilor neguvernamentale de/şi pentru tineret, precum şi a unor activităţi de tineret de interes local, potrivit prevederilor Hotărârii nr. 32/28.03.2013, privind aprobarea bugetului propriu al Judeţului Gorj pe anul 2013.

Procesul verbal din 12.04.2013
Sari la conținut