Sari la conținut

Consilieri Județeni

Pagină actualizată la: 17.05.2022

Consilieri Județeni

    Organizarea Consiliului Județean Gorj
     Consiliul Judeţean Gorj este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. 
(1) Consiliul Judeţean Gorj este compus din consilieri judeţeni, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile legii.
(2) Consiliul judeţean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă.
(3) Consiliul judeţean îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales.
Pentru detalii suplimentare puteți consulta Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului Județean Gorj.
 
  Consilieri ai Consiliului Județean Gorj
  Lista Mandat 2020 – 2024
Nume și prenumePartidDetalii
  BĂLAN RADUP.S.D. 
  BERCA EDUARD-MARIUSP.N.L. 
  BORDUȘANU CONSTANTINA-ANCA P.S.D. 
  BUCĂLĂETE GHEORGHE P.S.D. 
  CĂLINOIU IONP.S.D. 
  CONSTANTINESCU ELENA-DANAP.N.L. 
  DAVIȚOIU NICOLAEP.M.P. 
  DAVIȚOIU-LEȘU GHEORGHEP.M.P. 
  DRĂGOI IONUȚ-DINUP.S.D. 
  GIORGI GABRIEL-GIORGIANP.S.D. 
  GRIVEI GHEORGHEP.N.L. 
  HANU DORINP.S.D. 
  IȘFAN IONPRO ROMÂNIA 
  MĂRGINEANU CONSTANTIN-LUCIANP.S.D. 
  MITESCU GHEORGHEP.N.L. 
  NICHIFOR GHEORGHE
P.S.D. 
  NICULESCU BOGDAN P.S.D. 
  OLARU SERGIU-MIHAILP.N.L 
  ORZAN GHEORGHEP.N.L 
  PAVEL NELUP.S.D. 
  PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOȘP.N.L 
  POPA VALENTINP.S.D. 
  POPESCU CONSTANTINP.S.D. 
  RATCU VASILEPRO ROMANIA 
  RUȘEȚ IONP.M.P. 
  SOARE CLAUDIU-GABRIELP.N.L. 
  ȘOȘOI DUMITRU-DANIELP.S.D. 
  ȘUȚĂ DENISA-ZENOBIAP.N.L. 
  TAȘCĂU DORIN-DANP.S.D. 
  TĂNASIE CRISTINELP.N.L. 
  TUDOR ANTONIUP.S.D. 
  VASILESCU MARIAP.S.D. 
      Comisii de specialitate

     Consilierii judeţeni au obligatia declarării averii şi a intereselor.
     Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese reprezintă acte personale, putând fi rectificate numai în condiţiile prevăzute de Legea 176/2010..
     Declaraţiile de avere cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere, iar declaraţiile de interese cuprind funcţiile şi activităţile deţinute.
      Declaraţiile se fac în scris, pe propria răspundere şi se depun la persoana desemnată de secretarul judeţului, potrivit art.5, alin.(1), lit.g) din Legea 176/2010, în următoarele termene:

     a) 30 zile de la data depunerii jurământului în calitate de ales judeţean;

     b) 30 de zile de la data încheierii mandatului;

     c) Anual, până la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie (termen de actualizare)

Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se evidenţiază în registre speciale cu caracter public şi se afişează pe pagina de internet a instituţiei, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde sunt situate, adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii.
Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituţiei şi a Agenţiei Naţionale de Integritate pe toată durata exercitării mandatului şi 3 ani după încetarea acestuia şi se arhivează potrivit legii  

 Rapoarte de activitate

    Rapoarte de activitate ale consilierilor județeni pe perioada 2020 – 2024.
    Rapoarte de activitate ale consilierilor județeni pe perioada 2016 – 2020.
    Rapoarte de activitate ale consilierilor județeni pe perioada 2012 – 2016.
    Rapoarte de activitate ale consilierilor județeni pe perioada 2007 – 2012.

  Fiecare consilier judeţean este obligat să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului judeţului.
     În exercitarea mandatului, consilierii judeţeni au obligaţia de a aduce la cunoştinţă cetăţenilor toate faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea locală. De asemenea, consilierii judeţeni sunt obligaţi să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul judeţean o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.

Sari la conținut